Gminny konkurs mitologiczny
Dodane przez admin dnia Maj 20 2014 13:09:40

12 marca 2014r. w Zespole Szkół Publicznych w Górze Motycznej odbył się Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny „Małe i duże mitologiczne podróże”. Jego adresatami byli uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Żyraków.
Celem konkursu było przede wszystkim współdziałanie w zespole i rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, jak również rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących historii Grecji, a w szczególności mitologii greckiej, kształtowanie wyobraźni historycznej, plastycznej, umiejętności kojarzenia i łączenia faktów oraz wykazanie się znajomością treści poznanych mitów.
Do konkursu zgłosiło się sześć szkół z terenu gminy: PSP Mokre, PSP Straszęcin, PSP Wola Wielka, PSP Korzeniów, PSP Żyraków, PSP Góra Motyczna w roli gospodarzy. Uczniowie w trzyosobowych zespołach rozwiązywali test, zaprezentowali techniką plastyczną jedną z dwunastu prac Heraklesa, opatrzyli ją tytułem i opowiadali o niej, wzięli udział w quizie i zabawach mitologicznych wymagających wiedzy i kreatywności ( kalambury – związki frazeologiczne, z jakiego mitu pochodzą cytaty, pytania o różnym stopniu trudności).
Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja konkursowa w skład której weszli nauczyciele opiekunowie uczestników startujących szkół. Po zakończonych konkurencjach i podliczeniu punktów do dogrywki o miejsca II i III stanęły drużyny PSP Straszęcin i PSP Mokre. W ostatecznym podsumowaniu wyników przyznano następujące miejsca:
I miejsce PSP Góra Motyczna
II miejsce PSP Straszęcin
III miejsce PSP Mokre
IV miejsce PSP Wola Wielka
IV miejsce PSP Korzeniów
V miejsce PSP Żyraków

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy zaś opiekunowie podziękowania za trud przygotowania uczniów do konkursu.
Konkurs przygotowały nauczycielki historii Krystyna Wawrzonek, Dorota Zasadni oraz nauczycielka języka polskiego Beata Krasoń.